Συμμετοχή του Δικτύου στο Συνέδριο με θέμα «Διακόσια χρόνια από την Επανάσταση-από τη Φιλική Εταιρία στους σύγχρονους Έλληνες Αιρετούς σε θεσμούς του Εξωτερικού»

αναρτήθηκε σε: Νέα μας | 0

Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του Προέδρου της Ειδικής μόνιμης επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, θα συμμετάσχει στο Συνέδριο με θέμα «Διακόσια χρόνια από την Επανάσταση-από τη Φιλική Εταιρία στους σύγχρονους Έλληνες Αιρετούς σε θεσμούς του Εξωτερικού», που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουλίου 2020, στην Αθήνα.

Tο συνέδριο θα συνδιοργανωθεί από:

  • την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς
  • την Επιτροπή «Ελλάδα 2021», που συστάθηκε με απόφαση του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και έχει Πρόεδρο την κ. Γιάννα Αγγελοπούλου – η επιτροπή έχει σαν στόχο τον συντονισμό των εκδηλώσεων, που θα διοργανωθούν σε όλο τον κόσμο.
  • την ΠαΔΕΕ (Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού)
  • το Υφυπουργείο Εξωτερικών, αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού με την αντίστοιχη Γενική Γραμματεία και
  • το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης Ευρώπης.

Το Δίκτυο  συνδράμοντας στο έργο της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», για  την προετοιμασία των εκδηλώσεων που είναι δυνατόν να διοργανωθούν το 2021,  ζήτησε με επιστολή από τα μέλη του,  να επεξεργαστούν και να προτείνουν δράσεις και εκδηλώσεις (ομιλίες, ημερίδες, εκθέσεις κπλ), που θα μπορούσαν να διοργανωθούν το 2021, στον φορέα της Αυτοδιοίκησης, όπου ο καθένας δραστηριοποιείται, έτσι ώστε να εξετασθεί ο τρόπος που θα μπορούσε να συνδράμει στην υλοποίηση τους.

Όλες οι προτάσεις και η θεματολογία θα κινούνται με βάση τους άξονες:  α)”Η Επανάσταση του 1821 ως καταστατικό στοιχείο της Ελληνικής Ιστορίας, αλλά και ως ψηφίδα της παγκόσμιας ιστορίας”, β)”Η Ελλάδα σήμερα μετά από μία πορεία 200 χρόνων”, γ)”Έλληνες που αφήνουν το αποτύπωμά τους στον κόσμο τα τελευταία 200 χρόνια” και δ)”Το 2021 ως παράθυρο για την Ελλάδα του μέλλοντος”, και φυσικά με βάση τις διαφορετικές εμπειρίες που έχουν αποκτήσει στις χώρες που ζούνε καθώς και την διαφορετική, ίσως, αντίληψη που έχουν διαμορφώσει για την Πατρίδα.

Στην διοργάνωση των εκδηλώσεων μπορούν να συμπεριληφθούν και Φιλελληνικές Οργανώσεις, ή μεμονωμένοι Φιλέλληνες, για να τονισθεί και ο ρόλος του Φιλελληνισμού κατά την Επανάσταση και τη μετέπειτα πορεία της χώρας.