Ηλεκτρονική ψηφοφορία 17, 18 και 19 Μαρτίου 2015

 

Περιφέρεια Δυτικής Ευρώπης:

Προσκλήθηκαν: 57

Ψήφισαν: 21

1. Σταύρος Γιανκόζογλου 3

2. Ισίδωρος Διακίδης 7

3. Γεώργιος Κοντορίνης 17

4. Ανδριανός Μητσιόπουλος 2

5. Ελένη Ρεζάιι – Λιάκου 10

6. Γιώργος Τσιούρας 5

Εκλέγονται:

Γεώργιος Κοντορίνης (Σουηδία), Ελένη Ρεζάιι – Λιάκου (Σουηδία), Ισίδωρος Διακίδης (Ηνωμένο Βασίλειο), Γεώργιος Τσιούρας (Σουηδία), Σταύρος Γιανγκόζογλου (Σουηδία)

 

Περιφέρεια Γερμανίας:

Προσκλήθηκαν: 46

Ψήφισαν: 22

1. Ιωάννα Ζαχαράκη 19

2. Στέλλα Κυργιανέ – Εφραιμίδου 11

3. Νικόλαος Μίχος 5

4. Θωμάς Παπαδόπουλος 10

5. Αργύριος Παπάζογλου 6

Εκλέγονται:

Ιωάννα Ζαχαράκη, Στέλλα Κυργιανέ – Εφραιμίδου, Θωμάς Παπαδόπουλος, Αργύριος Παπάζογλου, Νικόλαος Μίχος

 

Περιφέρεια Ανατολικής Ευρώπης:

Προσκλήθηκαν: 23

Ψήφισαν: 5

1. Χρήστος Ντούτσης 3

2. Νικόλαος Ρουσκέτος 5

Εκλέγονται:

Νικόλαος Ρουσκέτος (Πολωνία), Χρήστος Ντούτσης (Αλβανία)

 

Περιφέρεια Χωρών Πρώην Σοβιετικής Ένωσης:

Προσκλήθηκαν: 54

Ψήφισαν: 14

1. Γιώργος Κουσίδης 2

2. Αλέξιος Μουχσίεβ 3

3. Γρηγόριος Μπιτσαχτσίεβ 1

4. Ελήνα Τερσένοβα 5

5. Βέρα Τρόνινα 3

6. Νουγκζάρ Τσαμούρλιεβ 8

Εκλέγονται:

Νουγκζάρ Τσαμουρλίεβ (Γεωργία), Ελήνα Τερσένοβα (Ρωσία), Αλέξιος Μουχσίεβ (Γεωργία), Βέρα Τρόνινα (Ρωσία)

 

Για να δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα από το σύστημα ΖΕΥΣ πατήσε εδώ