ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ…

Το Δίκτυο Ελλήνων Αποδήμων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης είναι ένας θεσμός στον οποίο συμμετέχουν οι απόδημοι Έλληνες της Ευρώπης που εκλέγονται και δραστηριοποιούνται στις τοπικές ή περιφερειακές διοικήσεις των τόπων κατοικίας τους. Δημιουργήθηκε το φθινόπωρο του 2001, μετά από πρωτοβουλία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας, του Υπουργείου Εξωτερικών, της Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού και του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού της Ευρώπης και με την ενεργό υποστήριξη του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Έχει σαν στόχο με τη λειτουργία του να αποτελέσει ένα επί πλέον χώρο διαλόγου και ανάληψης πρωτοβουλιών

  • Για την ανάπτυξη ενός σταθερού δικτύου επικοινωνίας ανάμεσα στους ελληνικής καταγωγής αιρετούς των διαφόρων χωρών της Ευρώπης
  • Στην ενθάρρυνση της συνεργασίας ανάμεσα στις Αυτοδιοικήσεις της Ελλάδος και των άλλων χωρών της Ευρώπης με στόχο την προώθηση κοινών προγραμμάτων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Στην ανάδειξη του Ευρωπαϊκού πνεύματος και πολιτισμού στο οποίο η συμβολή της Ελλάδας πιστεύουμε ότι είναι ξεχωριστή

Στο Δίκτυο Ελλήνων Αποδήμων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, συμμετέχουν πάνω από 250 Έλληνες εκλεγμένοι στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές του συνόλου σχεδόν των κρατών της Ευρωπαϊκής Ηπείρου από τα Ουράλια έως τον Ατλαντικό.

Κατά την οκταετή και πλέον παρουσία του το Δίκτυο, ανέλαβε πρωτοβουλίες για το ζήτημα της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, με τη διαμόρφωση σχετικού σχεδίου ψηφίσματος το οποίο προωθήθηκε και ψηφίσθηκε σε σημαντικό αριθμό από τα Δημοτικά Συμβούλια, των πόλεων όπου δραστηριοποιούνται τα μέλη του, συνέβαλε στην ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, εκδίδει την περιοδική ηλεκτρονική εφημερίδα «Ηνίοχος», με στόχο τη διαρκή επικοινωνία με τα μέλη του και τους φορείς της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υποστηρίζει επισκέψεις εκπροσώπων της Ελληνικής Αυτοδιοίκησης σε Ευρωπαϊκές πόλεις, διοργανώνει από το 2003 ετήσια συνάντηση νέων δημοτικών συμβούλων από τις Ευρωπαϊκές Πόλεις στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και τη γνωριμία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ελλάδας, καθώς και Φόρουμ Ανταλλαγής Απόψεων με την Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις υπό ανάπτυξη χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ή της Βαλκανικής, ενώ έχει συμβάλει στην προώθηση του θέματος των «Μαρμάρων του Παρθενώνα» με τη διοργάνωση εκθέσεων στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο και στην πόλη της Φραγκφούρτης.

Το Νοέμβριο του 2008, διοργανώθηκε η τέταρτη Γενική Συνέλευση των Μελών του Δικτύου κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν τη Λειτουργία του και τον Προγραμματισμό των δράσεων του κατά τη τριετία 2009-2011 και εκλέχθηκε η 4η Συντονιστική Επιτροπή του.