Σύνθεση επιτροπής

Βουλδούκης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου ANTONY, Γαλλία

Διακίδης Ισίδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου HARINGEY, Ηνωμένο Βασίλειο

Ινιωτάκης Πέτρος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, ΚΕΔΕ

Κουρλός Ευτυχία, Δήμαρχος Δήμου Östersund, Σουηδία

Κυργιανέ Εφραιμίδου Στέλλα, Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Weinheim, Γερμανία

Λιόλιος Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Λοκρών, ΚΕΔΕ