ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ…

Το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, είναι ένας θεσμός στον οποίο συμμετέχουν οι Έλληνες της Διασποράς, που εκλέγονται και δραστηριοποιούνται στις Τοπικές ή Περιφερειακές Αρχές των τόπων κατοικίας τους.

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το φθινόπωρο του 2001, μετά από πρωτοβουλία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, του Υπουργείου Εξωτερικών-Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Μέλη του Δικτύου είναι οι εκτός Ελληνικής Επικράτειας Ελληνικής καταγωγής πολίτες της Ευρώπης, που εκλέγονται και δραστηριοποιούνται στις τοπικές ή περιφερειακές αρχές και διοικήσεις, των τόπων κατοικίας τους.

Στο Δίκτυο συμμετέχουν ενεργά πάνω από 400 Αιρετοί της Αυτοδιοίκησης, από το σύνολο σχεδόν των χωρών της Ευρωπαϊκής Ηπείρου.

Μέσα από την καθημερινή του λειτουργία, φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν επιπλέον χώρο διαλόγου και ανάληψης πρωτοβουλιών, για την ενίσχυση και υποστήριξη των δράσεων της Ελληνικής Ομογένειας και της Αυτοδιοίκησης, στην Ευρώπη.

Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, κινείται στους παρακάτω άξονες:

 • Ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ των Ελλήνων Αιρετών της Ευρώπης
 • Συνεργασία ανάμεσα στην Ελληνική και την Ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Προώθηση θεμάτων που αφορούν την Ελληνική Πολιτεία, στις Τοπικές Κοινωνίες στην Ευρώπη
 • Υποστήριξη φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στις χώρες της πρώην Σοβ. Ένωσης
 • Συνεργασία με τους φορείς της ομογένειας
 • Διεύρυνση του Δικτύου σε παγκόσμιο επίπεδο

Όργανα Διοίκησης

Όργανα του Δικτύου είναι:

Η Γενική Συνέλευση που πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια

Η 21μελής Συντονιστική Επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί και να οργανώνεται και μέσω του διαδικτύου και απαρτίζεται από:

 • 4 αντιπροσώπους από την περιφέρεια Γερμανίας
 • 4 αντιπροσώπους από την περιφέρεια των χωρών της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης
 • 4 αντιπροσώπους από την περιφέρεια της Ανατολικής Ευρώπης (Αλβανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Τσεχία και χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας)
 • 5 αντιπροσώπους από την περιφέρεια των υπόλοιπων χωρών της Ε.Ε. και της Ελβετίας, εκτός Γερμανίας και Κύπρου
 • 4 εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
 • 1 εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου, ως παρατηρητή
 • από 1 εκπρόσωπος, των αιρετών της αυτοδιοίκησης από τις εκτός της Ευρώπης ηπείρους

Η 5μελής Εκτελεστική Γραμματεία που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και εκλέγεται από τη Συντονιστική Επιτροπή.

Η έδρα του Δικτύου είναι στη Θεσσαλονίκη.

Την τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη του Δικτύου, εξασφαλίζει η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με το Δίκτυο και το Υπουργείο Εξωτερικών/ΓΓΑΕ.

Από την ιδρυτική συνέλευση του Δικτύου έως σήμερα, η υποστήριξη έχει ανατεθεί στην Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

Πρωτοβουλίες μέχρι Σήμερα

 • Ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων, μεταφορά τεχνογνωσίας με τη διοργάνωση θεματικών φόρουμ, συνεδρίων, παρουσιάσεων και την οργάνωση επισκέψεων σε πόλεις όπου δραστηριοποιούνται τα μέλη του Δικτύου, σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ και με φορείς της Αυτοδιοίκησης και της Ακαδημαϊκής κοινότητας της Ελλάδας.
 • Νέοι και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Διοργάνωση από το 2003 έως και το 2009 στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 7 Ετήσιων Συναντήσεων Νέων Δημοτικών Συμβούλων και Στελεχών της Αυτοδιοίκησης από την Ευρώπη, με σκοπό την ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ των νέων της Αυτοδιοίκησης, γύρω από θέματα που σχετίζονται με τις λειτουργίες και τις δράσεις της, στην Ευρώπη.
 • Πολιτισμός. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την επιστροφή των «Μαρμάρων του Παρθενώνα». Ενημέρωση της κοινής γνώμης των Ευρωπαϊκών Πόλεων, με τη διοργάνωση σχετικών εκθέσεων στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο (2004) και στο Δημαρχείο της Φραγκφούρτης (2006). Υποστήριξη των εκδηλώσεων μνήμης, για τους Έλληνες του Γκαίρλιτς, στα Γερμανοπολωνικά σύνορα.
 • Ανθρωπιστική Βοήθεια. Ανάπτυξη Πρωτοβουλιών μελών του Δικτύου, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς στην Ευρώπη, για την ενίσχυση φορέων στην Ελληνική Επικράτεια, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος.
 • Συνεργασία με φορείς της ομογένειας. Συμμετοχή εκπροσώπων του Δικτύου στις διαδικασίες των Γενικών Συνελεύσεων της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού.
 • Συμβολή στη διεύρυνση του Δικτύου σε παγκόσμιο επίπεδο. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών, για την καταγραφή των αιρετών της αυτοδιοίκησης στις εκτός της Ευρώπης ηπείρους.
 • Ολυμπιακή Εκεχειρία. Προώθηση της σχετικής διακήρυξης για ψήφιση της σε σημαντικό αριθμό Δημοτικών Συμβουλίων των πόλεων όπου δραστηριοποιούνται τα μέλη του Δικτύου, κυρίως την περίοδο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.