Πρόγραμμα Δράσης 2022 – 2025  (Ελληνική έκδοση , Russian version)

Πρόγραμμα Δράσης 2018 – 2021  (Ελληνικη έκδοση , Russian version)

Πρόγραμμα Δράσης 2014 – 2017  (Ελληνικη έκδοση , Russian version)

Πρόγραμμα Δράσης 2009 – 2011  (Ελληνικη έκδοση) 

Πρόγραμμα Δράσης 2008 – 2009  (Ελληνικη έκδοση) 

Πρόγραμμα Δράσης 2005 – 2007  (Ελληνικη έκδοση) 

Πρόγραμμα Δράσης 2003 – 2005  (Ελληνικη έκδοση)

Πρόγραμμα Δράσης 2001 – 2002  (Ελληνικη έκδοση)