Το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης απαρτίζεται από μέλη που δραστηριοποιούνται στις παρακάτω χώρες:

Ο κατάλογος των μελών περιλαμβάνει τους Ελληνικής Καταγωγής Αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, σύμφωνα με την καταγραφή της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών την άνοιξη του 2022