ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ για το ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

αναρτήθηκε σε: Νέα μας | 0

Το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, θεωρεί ότι:

  • η Ελληνική Πολιτεία πρέπει να προχωρήσει στη θεσμοθέτηση και τον προσδιορισμό του τρόπου άσκησης του δικαιώματος ψήφου, στην εκτός της Ελλάδας, Ελληνική ομογένεια
  • η απόφαση αυτή, δεν πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο κομματικών αντιπαραθέσεων στην πατρίδα μας, αλλά να έχει τη μέγιστη δυνατή συναίνεση των πολιτικών δυνάμεων
  • με δεδομένη την ενεργό συμμετοχή μας, στα κοινά των χωρών, όπου έχουμε επιλέξει να ζήσουμε, το βασικό αίτημα της της ψήφου της ομογένειας, για εμάς δεν είναι μόνο αυτό της διευκόλυνσης της ψήφου, αλλά της εκπροσώπησης της, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, με τη δημιουργία μίας ή περισσότερων εκλογικών περιφερειών
  • το αίτημα της διευκόλυνσης της ψήφου είναι διαφορετικό και πρέπει να αντιμετωπισθεί κυρίως, αλλά όχι μόνο, για τους Ελληνικής καταγωγής πολίτες, που δεν έχουν ανάλογα και πλήρη δικαιώματα, εκλέγειν και εκλέγεσθε, στις χώρες που σπουδάζουν, εργάζονται και διαμένουν. Η διευκόλυνσή τους, πρέπει να είναι ανάλογη της διευκόλυνσής των ετεροδημοτών, στην Ελληνική Επικράτεια
  • σαν πολίτες των χωρών που δραστηριοποιούμαστε ενεργά στην αυτοδιοίκηση, διεκδικούμε και έχουμε πετύχει τις περισσότερες φορές, σε μεγάλο βαθμό, την ισότιμη συμμετοχή μας, ιδιαίτερα όσοι έχουμε αποκτήσει και την υπηκοότητα της χώρας που κατοικούμε, με όλους τους πολίτες, με τους οποίους συμβιώνουμε
  • σαν πολίτες Ελληνικής καταγωγής, διεκδικούμε από την Ελληνική πολιτεία, να συμμετέχουμε στα κοινά της πατρίδας μας, όχι βασικά για να επηρεάσουμε την πόλη ή τον τόπο καταγωγής μας, αλλά για να εκπροσωπήσουμε τους συμπατριώτες μας, που ζουν εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, ενισχύοντας και τους δεσμούς μας, με την πατρίδα μας
  • ο τρόπος συμμετοχής των εκτός Ελληνικής Επικράτειας, με Ελληνική ιθαγένεια πολιτών που εφαρμόζεται στις εκλογές του Ευρωκοινοβουλίου, μπορεί αρχικά να εφαρμοσθεί αναλογικά όπως και στις εκλογές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, παρότι η καθιέρωση της επιστολικής ψήφου, θα διευκόλυνε τη μαζικότερη συμμετοχή της ομογένειας
  • με δεδομένο ότι σήμερα η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους των Δήμων στην Ελλάδα, αποτελεί τη μοναδική βάση δεδομένων, για την αναγνώριση των εκτός των τειχών, ελληνικής καταγωγής πολιτών που έχουν δικαίωμα ψήφου, θεωρούμε ότι θα πρέπει να διερευνηθεί και η δυνατότητα επέκτασης του, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο σύνολο της ομογένειας να συμμετέχει.

Τέλος, αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα του ζητήματος και την πιθανότητα δημιουργίας προβλημάτων συνταγματικότητας, προσδοκούμε από τα Ελληνικά κόμματα, να καταλήξουν συναινετικά, στις αναγκαίες θεσμικές παρεμβάσεις, έτσι ώστε να ξεκινήσει η δυνατότητα συμμετοχής μας, από τον τόπο κατοικίας μας, στις Ελληνικές εκλογές.