Πρωτόκολλο συνεργασίας, συμφωνήθηκε μεταξύ του Δικτύου και της Ένωσης Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδας

αναρτήθηκε σε: Νέα μας | 0

Στην 5η Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλε -συνεδρίασης, την Παρασκευή 18  Δεκεμβρίου 2020, με συντονίστρια την Πρόεδρο του Δικτύου κυρία Ιωάννα Ζαχαράκη, συμφωνήθηκε η υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας, ανάμεσα στο Δίκτυο και την Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδας (ΕΝΑ), η οποία εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση από τον πρόεδρο της κο Νεκτάριο Καλαντζή, Δημοτικό Σύμβουλο Παλλήνης.Η συνεργασία αυτή θα έχει ως στόχο την ανάληψη από κοινού δράσεων και την ανταλλαγή εµπειριών που έχουν αποκοµίσει από τη μέχρι τώρα δραστηριοποίησή τους στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.Στην κατεύθυνση αυτή θα παρέχονται αµοιβαίες διευκολύνσεις για την αντιµετώπιση των θεµάτων που τους απασχολούν, όπως επίσης θα αναλαµβάνουν από κοινού σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις.

Επίσης, στη συνεδρίαση αποφασίσθηκε να διοργανωθεί στις 15 Ιανουαρίου 2021, τηλε-συζήτηση μεταξύ των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής του, για τις επιπτώσεις της πανδημίας και τον τρόπο που η κάθε πόλη/περιοχή, όπου δραστηριοποιούνται τα μέλη της, αντιμετωπίζει την κατάσταση.

Τέλος τα μέλη της Ε.Γ. συζήτησαν θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του Δικτύου και τον προγραμματισμό των δράσεων του, τη νέα χρονιά.

Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας του Δικτύου, συμμετείχαν εκτός από την Πρόεδρο, ο Α΄Αντιπρόεδρος κ. Γεώργιος Κοντορίνης, Δημοτικός Σύμβουλος, του Δήμου SOLNA (Σουηδία), ο ταμίας κ. Παπάζογλου Αργύριος, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου BURSCHEID (Γερμανία) και παρευρέθηκε  επίσης ο Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής κος Σάββας Αναστασιάδης, καθώς και το μέλος της επιτροπής κα Θεοδώρα Τζάκρη (ΣΥΡΙΖΑ). Τον χαιρετισμό και τις ευχές για καλές γιορτές, του ΓΓΔΔΑΕ κυρίου Γιάννη Χρυσουλάκη μετέφερε η κυρία Εύα Παπαδάτου Προϊσταμένη Δ/νσης Ευρώπης, της ΓΓΔΔΑΕ.

Την οργανωτική υποστήριξη της διοργάνωσης της τηλε-συνεδρίασης, είχε η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.