Πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς Διοργάνωση εκδηλώσεων το 2021 από τα μέλη της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (Πα.Δ.Ε.Ε) και τα μέλη του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης

αναρτήθηκε σε: Νέα μας | 0

Με θέμα ημερήσιας διάταξης τη Διοργάνωση εκδηλώσεων το 2021 από τα μέλη της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (Πα.Δ.Ε.Ε) και τα μέλη του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση,  συνεδρίασε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνιμού της Διασποράς. Στη συνεδρίαση παραυρέθηκαν οι κκ.: Ιωάννης Χρυσουλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας και Αποδήμου Ελληνισμού, Γιάννα Αγγελοπούλου – Δασκαλάκη, Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», Γιάννης Κορίνθιος, Καθηγητής – πρώην Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας, βουλευτές του Ελληνικού κοινοβουλίου.

Στην συνάντηση παρουσίαστηκαν οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, από την πρόεδρο του Ιωάννα Ζαχαράκη, η οποία αναφέρθηκε και στις ελληνοτουρκικές προκλήσεις . Τις δικές τους προγραμματισμένες εκδηλώσεις παρουσίασε και ο  κος Κατσαμπάνης, Πρόεδρος της Πα.Δ.Ε.Ε. Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν και από μέρους του δικτύου ο Α΄ Αντιπρόεδρος κος Γιώργος Κοντορίνης από τη Σουηδία και ο κος Ζήσος Λούτσης από την Β. Ήπειρο.

Ολόκληρη τη συνεδρίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε στο παρακάτω link:

Διοργάνωση εκδηλώσεων το 2021 από τα μέλη της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (Πα.Δ.Ε.Ε) και τα μέλη …,Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης: