Για το ζήτημα της εκπαίδευσης των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών στην Αλβανία

αναρτήθηκε σε: Χωρίς κατηγορία | 0

Το θέμα εκπαίδευσης των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών στην Αλβανία, παραμένει καθημερινά στην επικαιρότητα. Εκτός από τις ελλείψεις στις υποδομές, στο έντυπο υλικό, τις ατέλειες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το θέμα της μη χορήγησης του έως το 2000, σχετικού επιδόματος στους Έλληνες εκπαιδευτικούς, έχει συμβάλλει στη μείωση της ποιότητας της παρεχόμενης διδασκαλίας.

Η 4η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης ζητά από την Ελληνική Πολιτεία να επανεξετάσει τη δυνατότητα επαναφοράς του σχετικού επιδόματος στους εκπαιδευτικούς, παράλληλα με την γενικότερη υποστήριξη της Ελληνικής Παιδείας στη Βόρεια Ήπειρο στην Αλβανία.