Για την υποστήριξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης των Ελλήνων ομογενών στις Ευρωπαϊκές χώρες υποδοχής

αναρτήθηκε σε: Χωρίς κατηγορία | 0

Η 4η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης εκφράζει την αλληλεγγύη της στους Έλληνες ομογενείς που επιθυμούν να μορφώσουν τα παιδιά τους, παράλληλα με τα πρότυπα των σχολικών συστημάτων στη χώρα προέλευσης και παραμονής.
Στην ενωμένη Ευρώπη, οι πολίτες της μιας χώρας που διαμένουν σε άλλη, πρέπει εφόσον είναι δυνατόν, ανεξάρτητα από την τυχόν διπλή υπηκοότητα τους, να επεκτείνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση της χώρας προέλευσης και στη χώρα παραμονής.

Η 4η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης καλεί την Ελληνική Πολιτεία να προωθήσει με διμερείς και πολυμερείς διαπραγματεύσεις μια Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, που διατηρεί την πολιτισμική πολυμορφία της Ευρώπης και δεν οδηγεί στην πλήρη αφομοίωση στη χώρα υποδοχής