Για την θέσπιση της χορήγησης Ελληνικής Υπηκοότητας των παιδιών που γεννιούνται στην Ελλάδα από αλλοδαπούς γονείς

αναρτήθηκε σε: Χωρίς κατηγορία | 0

Το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης καλεί την Ελληνική πολιτεία να προχωρήσει στη θέσπιση του δικαιώματος να χορηγείται η Ελληνική Υπηκοότητα στα παιδιά των νόμιμα εγκατεστημένων στην Ελλάδα αλλοδαπών.

Το δικαίωμα της χορήγησης υπηκοότητας με βάση την αρχή του τόπου γέννησης και όχι αυτή της φυλετικής προέλευσης, έχει θεσπισθεί από πολλές Ευρωπαϊκές Χώρες, έχει κατοχυρωθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης και θεωρούμε ότι έχει έρθει η ώρα και η πατρίδα μας να προχωρήσει σε ανάλογη ρύθμιση.