Φόρουμ Ανταλλαγής Απόψεων «Πολυπολιτισμική Κοινωνία & Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Κομοτηνή 22 Οκτωβρίου 2005

«Οι Αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ιταλία – Δραστηριότητες – Οικονομικοί Πόροι»
Εισηγητής: Ελευθέριος Πρεζαλής, Δήμαρχος Camisano, Ιταλία
«Τρόπος Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Σουηδία»
Εισηγητής: Εμμανουήλ Μορφιαδάκης, Αντιδήμαρχος Malmo, Σουηδία