Επίσκεψη Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας & Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Αλλοδαπών του Δήμου Φραγκφούρτης, 17 – 20 Σεπτεμβρίου 2008 18 Σεπτεμβρίου 2008, Ημερίδα «Κοινωνική Ενσωμάτωση Μεταναστών & Τοπική Αυτοδιοίκηση»

αναρτήθηκε σε: Παιδεία | 0

«Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Η Ελληνική εφαρμογή»
κα Μπερνίκου, Εκπρόσωπος ΥΠΕΠΘ – Ειδική Γραμματεία ΠΟΔΕ