Διημερίδα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Σότσι της Ρωσίας, «Τουριστική Ανάπτυξη και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

αναρτήθηκε σε: Περιβάλλον | 0

25 & 26 Μαΐου 2007

«Περιβάλλον και Τουριστική Ανάπτυξη»
Κωνσταντίνος Αραβώσης, Λέκτορας Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείο