Διημερίδα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Σότσι της Ρωσίας, «Τουριστική Ανάπτυξη και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

αναρτήθηκε σε: Τουριστική Ανάπτυξη | 0

25 & 26 Μαΐου 2007

«Αυτοδιοίκηση και Τουριστική Ανάπτυξη»
Κωνσταντίνος Ταρασλιάς, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Ρόδου
«Τουριστική Ανάπτυξη. Ο ρόλος του κράτους και της αυτοδιοίκησης. Η περίπτωση της Σουηδίας»
Νίκος Παπαδόπουλος, Βουλευτής Σουηδίας
«Εναλλακτικός Τουρισμός»
Ευάγγελος Κυριακού, Υπεύθυνος Τουρισμού Δήμου Έδεσσας