Διημερίδα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ντονιέτσκ της Ουκρανίας, «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ουκρανίας στην προοπτική της Ενωμένης Ευρώπης»

αναρτήθηκε σε: Περιβάλλον | 0

10 & 11 Νοεμβρίου 2006

«Διαχείριση Υδάτινων Πόρων»
«Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων»
Σωκράτης Φάμελλος, Διευθυντής Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης Ανατολική Α.Ε.
«Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων»
Άννα Μίχου, Γενική Διευθύντρια Ανατολική Α.Ε.