Διημερίδα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ντονιέτσκ της Ουκρανίας, «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ουκρανίας στην προοπτική της Ενωμένης Ευρώπης» 10 & 11 Νοεμβρίου 2006

«Ευρωπαϊκά Προγράμματα Διασυνοριακής Συνεργασίας. Το νέο πρόγραμμα του INTERREGγια τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας»
Γεώργιος Σίμος, Στέλεχος Μονάδας Δ΄ της Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG
«Ευρωπαϊκά προγράμματα και Τοπική Αυτοδιοίκηση – Διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Παράδειγμα εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής και πολιτικής στη διαμόρφωση ενός Επιχειρησιακού Αναπτυξιακού Προγράμματος»
Νικόλαος Καφαντάρης, στέλεχος ΕΕΤΑΑ