Απόφαση για εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους κατοίκων εξωτερικού

αναρτήθηκε σε: Νέα μας | 0

Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για τον καθορισμό διαδικασίας εγγραφής, μεταβολής και αναστολής ή διαγραφής της αίτησης εκλογέα που επιθυμεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα εκτός της Ελληνικής επικράτειας καθώς και του τρόπου πιστοποίησης αυτού.

Η απόφαση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως στις 5 Μαΐου 2020, τεύχος δεύτερο με αριθμό φύλλου 1702.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους Ψηφοφόρων Εξωτερικού, έχουν οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και η πιστοποίησή τους κατά την εγγραφή γίνεται, μέσω των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν  στην εφαρμογή «ΤaxisNet» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Απαραίτητη προυπόθεση για την χρήση της εφαρμογής είναι η κατοχή προσωπικού Α.Φ.Μ. από τον εκλογέα και των αντίστοιχων κωδικών Α.Α.Δ.Ε. Η χρήση των κωδικών πρόσβασης γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον εκλογέα.

Η ισχύς της απόφασης ξεκινάει με την δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως συγκεκριμένα από τις 5 Μαΐου 2020.

 

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της απόφασης.
ΦΕΚ Απόφασης