2ο Συνέδριο Αποδήμων Αιρετών Ευρώπης

28 & 29 Νοεμβρίου 2003

«Η Επανένωση των Μαρμάρων του Παρθενώνα – Πολιτιστική Αναγκαιότητα»
Ελένη Κόρκα, Αρχαιολόγος-Προϊσταμένη Τμήματος Ξένων Σχολών Υπουργείου Πολιτισμού