2η Συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης

αναρτήθηκε σε: Νέα μας | 0

Το Σάββατο 25 Ιανουαρίου  2020, στις 10.00 πμ, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί η 2η συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης. Στη συνεδρίαση θα συμμετάσχουν οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι από τις τέσσερις περιφέρειες της Ευρώπης (Δυτική-Ανατολική Ευρώπη, Γερμανία και χώρες πρώην Σοβιετικής Ένωσης), εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ και μέσω skype, θα συμμετάσχει για πρώτη φορά και ο Δήμαρχος Moreland της Μελβούρνης, κύριος Λάμπρος Ταπεινός ως εκπρόσωπος των Ελληνικής καταγωγής αιρετών της Αυστραλίας.

Στη συνεδρίαση θα γίνει ενημέρωση- απολογισμός δράσεων του 2019 και θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, η εκλογή – αντικατάσταση – μελών Εκτελεστικής Γραμματείας, ο προγραμματισμός – προϋπολογισμός Δράσεων 2020, η  προετοιμασία των διαδικασιών της 7ης Γενικής Συνέλευσης του, η θέση του Δικτύου για την ψήφο των Αποδήμων, καθώς και οι πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει τα μέλη του Δικτύου, στη Γερμανία  για την άμβλυνση του προβλήματος των προσφύγων στα ελληνικά νησιά.