2η Γενική Συνέλευση Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, 28 & 29 Νοεμβρίου 2003

«Αναπτυξιακή Βοήθεια – Βαλκάνια και Χώρες Πρώην Σοβιετικής Ένωσης»
Ν. Κρίκος, Εκπρόσωπος Τύπου Γραφειου Αναπληρωτή Γενικού Δ/ντή Αναπτυξιακής Συνεργασίας
«Προγράμματα Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Απόδημου Ελληνισμού»
Έφη Γουνελά, Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ