2η Γενική Συνέλευση Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, 28 & 29 Νοεμβρίου 2003

αναρτήθηκε σε: Παιδεία | 0

«Η Ελληνική Παιδεία στις χώρες της Ευρώπης»
Νικόλαος Λινάρδος, Εκπαιδευτικός – Συνεργάτης Ειδικής Γραμματείας Παιδείας Ομογενών & Διαπολιτισμικής Συνεργασίας