1η Συνεδρίαση-Τηλεδιάσκεψη της Εκτελεστικής Γραμματείας του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης

αναρτήθηκε σε: Νέα μας | 0

Την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου  2018, και ώρα 15:00 – Κεντρικής Ευρώπης (16:00 ώρα Ελλάδος), θα πραγματοποιηθεί η 1η Συνεδρίαση  της Εκτελεστικής Γραμματείας του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης. Η συνεδρίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης και η ημερήσια διάταξη μεταξύ άλλων περιλαμβάνει, την ενημέρωση των μελών της Ε.Γ. για τις μέχρι σήμερα δραστηριότητες του Δικτύου,τη συμμετοχή στις  Θεματικές Επιτροπές Δικτύου, τη διαμόρφωση των περιεχομένων  του Λευκώματος  και τον προυπολογισμό λειτουργίας και δράσεων του Δικτύου για το 2019.