Συνέδριο με θέμα «Κοινωνική Πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Τιφλίδα 10-11 Ιουνίου 2010

«Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα»
Συμεών Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών, Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής της ΚΕΔΚΕ

«Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας»
«Σύγχρονες Δομές και Μοντέλα στήριξης της Οικογένειας από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας»
Ιωάννα Ζαχαράκη, Δημοτική Σύμβουλος Solingen, Γερμανία

«Το πλαίσιο άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Σουηδίας»
«Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία»
Γεώργιος Κοντορίνης, Δημοτικός Σύμβουλος Solna, Σουηδία

«Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας»
«Πολιτικές Στήριξης της Γ΄Ηλικίας, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ιταλία»
Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία
Ελευθέριος Πρεζαλής, Περιφερειακός Σύμβουλος Vicenza, Ιταλία

«Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο»
«Πρωτοβουλίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη Προώθηση της Απασχόλησης και τη Στήριξη της Επιχειρηματικότητας. Δήμος Haringey, Λονδίνο»
Ισίδωρος Διακίδης, Δημοτικός Σύμβουλος Haringey, Λονδίνο

«Μοντέλο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελβετία»
«Σύγχρονες Παρεμβάσεις για την Αντιμετώπιση της  Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, στη Ζυρίχη»
Κυριάκος Παπαγεωργίου, Δημοτικός Σύμβουλος Ζυρίχης, Ελβετία