ΨΗΦΙΣΜΑ για το ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΛΕΓΕΙΝ & ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

αναρτήθηκε σε: Νέα μας | 0

Το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, θεωρεί ότι:

Μετά την πρώτη εφαρμογή της διευκόλυνσης της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού, στις πρόσφατες εκλογικές διαδικασίες στην πατρίδα μας, θεωρούμε ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για την άρση των περιορισμών που είχαν επιβληθεί με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

Η απόφαση αυτή, δεν πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο κομματικών αντιπαραθέσεων στην πατρίδα μας, αλλά να έχει τη μέγιστη δυνατή συναίνεση των δημοκρατικών δυνάμεων του τόπου μας.

Τα μέλη του Δικτύου μας είναι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με δεδομένη την ενεργό συμμετοχή μας «στα κοινά» στις χώρες όπου έχουμε επιλέξει να ζούμε, αναδεικνύουμε ως βασικό αίτημα της ομογένειας, όχι μόνο αυτό της διευκόλυνσης της ψήφου, αλλά και το δικαίωμα της εκπροσώπησης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, με τη δημιουργία μίας ή περισσότερων εκλογικών περιφερειών.

Το αίτημα για διευκόλυνση της ψήφου αφορά το σύνολο των πολιτών Ελληνικής καταγωγής ώστε να έχουν ανάλογα και πλήρη δικαιώματα, εκλέγειν και εκλέγεσθε, στις χώρες που σπουδάζουν, εργάζονται και διαμένουν. Η διευκόλυνσή τους, πρέπει να είναι ανάλογη της διευκόλυνσής των ετεροδημοτών, στην Ελληνική Επικράτεια.

Σαν πολίτες των χωρών που δραστηριοποιούμαστε ενεργά στην αυτοδιοίκηση, διεκδικούμε και έχουμε πετύχει τις περισσότερες φορές, σε μεγάλο βαθμό, την ισότιμη συμμετοχή μας, ιδιαίτερα όσοι έχουμε αποκτήσει και την υπηκοότητα της χώρας που κατοικούμε, με όλους τους πολίτες, με τους οποίους συμβιώνουμε.

Σαν πολίτες Ελληνικής καταγωγής, διεκδικούμε από την Ελληνική πολιτεία, να συμμετέχουμε στα κοινά της πατρίδας μας, όχι βασικά για να επηρεάσουμε την πόλη ή τον τόπο καταγωγής μας, αλλά για να εκπροσωπήσουμε τους συμπατριώτες μας, που ζουν εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, ενισχύοντας και τους δεσμούς μας, με την πατρίδα μας.

Ο τρόπος συμμετοχής των εκτός Ελληνικής Επικράτειας, με Ελληνική ιθαγένεια πολιτών που εφαρμόζεται στις εκλογές του Ευρωκοινοβουλίου, μπορεί αρχικά να εφαρμοσθεί αναλογικά όπως και στις εκλογές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, παρότι η καθιέρωση της επιστολικής ψήφου, θα διευκόλυνε τη μαζικότερη συμμετοχή της ομογένειας.

Με δεδομένο ότι σήμερα η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους των Δήμων στην Ελλάδα, αποτελεί τη μοναδική βάση δεδομένων, για την αναγνώριση των εκτός των τειχών, ελληνικής καταγωγής πολιτών που έχουν δικαίωμα ψήφου, θεωρούμε ότι θα πρέπει να διερευνηθεί και η δυνατότητα επέκτασης του, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο σύνολο της ομογένειας να συμμετέχει.

Τέλος, αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα του ζητήματος και την πιθανότητα δημιουργίας προβλημάτων συνταγματικότητας, προσδοκούμε από τα Ελληνικά κόμματα του δημοκρατικού τόξου, να καταλήξουν συναινετικά, στις αναγκαίες θεσμικές παρεμβάσεις, έτσι ώστε να επεκταθεί η δυνατότητα συμμετοχής μας, από τον τόπο κατοικίας μας, στις Ελληνικές εκλογές.