Ψήφισμα για τη φυλάκιση του Δημάρχου στην Χειμάρρα

αναρτήθηκε σε: Νέα μας | 0

Η Εκτελεστική Γραμματεία του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης Ευρώπης
καταδικάζει τη φυλάκιση του Δημάρχου Χειμάρρας, κυρίου Φρέντυ Μπελέρη.
Χωρίς να έχει ανακοινωθεί καταγγελία, απορρίφτηκε επίσης η αίτησή του να
λάβει ειδική άδεια, ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει στην πρώτη συνεδρίαση
του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και να ορκισθεί και να αναλάβει επίσημα
τα καθήκοντά του. Η περίπτωση του εκλεγμένου Δημάρχου, αποδεικνύει την
καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών Ελληνικής καταγωγής στην
Αλβανία. Οι Αλβανικές Αρχές δεν σέβονται δημοκρατικές διαδικασίες και
θεμελιώδη δικαιώματα.
Η Εκτελεστική Γραμματεία του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης Ευρώπης
εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τον δημοκρατικά εκλεγμένο Δήμαρχο Χειμάρρας
καθώς και προς την Ελληνική μειονότητα της Αλβανίας. Επίσης ζητά την άμεση
αποφυλάκιση του Δημάρχου ώστε να είναι σε θέση να αναλάβει τα καθήκοντά του
για τα οποία εκλέχθηκε καθώς και τον σεβασμό και την τήρηση των θεμελιωδών
δικαιωμάτων της Ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, όπως οφείλει  μια χώρα
που δρομολογεί την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η άμεση εκλογή του
δημάρχου από τους πολίτες θεωρείται μέσο ενίσχυσης της πολιτικής νομιμότητας
του δημάρχου. Ο αποκλεισμός του εκλεγμένου Δημάρχου από την ανάληψη των
καθηκόντων του θέτει ζήτημα της συνοχής και της σταθερότητας της τοπικής
κυβέρνησης και πρέπει να ληφθεί υπόψη. Τα θεμελιώδη δικαιώματα καθορίζουν
ελάχιστα πρότυπα τα οποία διασφαλίζουν τη μεταχείριση όλων των ανθρώπων με
αξιοπρέπεια. Στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ υπάρχει αναφορά και
στο δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Ο Κύριος Φρέντυ Μπελέρη νομίμως
έθεσε την υποψηφιότητα του και νομίμως εκλέχθηκε. Γι αυτό νομίμως και μέχρι
αποδείξεως της ενοχής του ζητά την αποφυλάκιση του για να ικανοποιήσει το
αίτημα των συμπολιτών του να διοικήσει το Δήμο.