Συνέδριο με θέμα: “Κοινωνική Πολιτική & Τοπική Αυτοδιοίκηση” – Τιφλίδα

10 & 11 Ιοινίου 2010