Έκθεση για την Επανένωση των Μαρμάρων του Παρθενώνα

Φραγκφούρτη, 19 Ιανουαρίου 2006