7η Συνάντηση Νέων Δημοτικών Συμβούλων και Στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ευρώπης

Θεσσαλονίκη 7 – 12 Ιουλίου 2009