6η Συνάντηση Νέων Δημοτικών Συμβούλων και Στελεχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την Ευρώπη

Θεσσαλονίκη 8-13 Ιουλίου 2008