5η Συνάντηση Νέων Δημοτικών Συμβούλων και Στελεχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την Ευρώπη

Θεσσαλονίκη 5-8 Ιουλίου