4η Συνάντηση Νέων Δημοτικών Συμβούλων και Στελεχών της Αυτοδιοίκησης από την Ευρώπη

Θεσσαλονίκη 11-16 Ιουλίου 2006