3η Συνάντηση Νέων Δημοτικών Συμβούλων και Στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την Ευρώπη

Θεσσαλονίκη 5-12 Ιουλίου 2005