3η Γενική Συνέλευση του Δικτύου

Θεσσαλονίκη, 2-3 Δεκεμβρίου 2005