2η Συνάντηση Νέων Δημοτικών Συμβούλων και Στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την Ευρώπη

Θεσσαλονίκη 6-13 Ιουλίου 2004