1η Συνάντηση Νέων Δημοτικών Συμβούλων και Στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την Ευρώπη

Θεσσαλονίκη 1- 8 Ιουλίου 2003