Η Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου στην Αλβανία (12/12/2004)