1η Γενική Συνέλευση Δικτύου Ελλήνων Απόδημων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης.

27-28 Νοεμβρίου 2001