Φόρουμ Ανταλλαγής Απόψεων «Πολυπολιτισμική Κοινωνία & Τοπική Αυτοδιοίκηση

Κομοτηνή 22 Οκτωβρίου 2005

«Πολυπολιτισμική Κοινωνία & Τοπική Αυτοδιοίκηση»
Αναστάσιος Βαβατσικλής, Δήμαρχος Κομοτηνής
«Πολυπολιτισμική Κοινωνία & Τ.Α. στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Παράδειγμα Δήμου Φραγκφούρτης/Μάϊν»
Γρηγόρης Ζαρκάδας, Δημοτικός Σύμβουλος Frankfurt, Γερμανία