ΦΟΡΟΥΜ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ευρώπη» Ιωάννινα 10 Δεκεμβρίου 2004

αναρτήθηκε σε: Εκδηλώσεις | 0

Το Δίκτυο Ελλήνων Αποδήμων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του και σε συνεργασία με την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Ιωαννίνων διοργάνωσε φόρουμ ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις χώρες της Ευρώπης.

Μέσα από αυτή τη συνάντηση δόθηκε η δυνατότητα στα μέλη του, να ανταλλάξουν εμπειρίες με τους Έλληνες συναδέλφους τους, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει, σε κάθε χώρα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση τα προβλήματα των πόλεων, τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της αλλά και τα όρια των αρμοδιοτήτων της.

Στο φόρουμ υπήρξαν εισηγήσεις γύρω από τον τρόπο λειτουργίας της Τ.Α. στις χώρες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελβετίας, της Ιταλίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας και της Σουηδίας από τα μέλη του Δικτύου.

Φωτογραφικό Υλικό