Επίσκεψη Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας & Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Αλλοδαπών του Δήμου Φραγκφούρτης, 17 έως 20 Σεπτεμβρίου 2008

Ημερίδα «Κοινωνική Ενσωμάτωση Μεταναστών & Τοπική Αυτοδιοίκηση»

18 Σεπτεμβρίου 2008

«Κοινωνική Ενσωμάτωση Μεταναστών και η Ελληνική Αυτοδιοίκηση»
Αστέρης Δεληγιάννης, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Θεσσαλονίκης
«Τοπικό Συμβούλιο Μεταναστών. Η εφαρμογή στο Δήμο Συκεών»
Δημήτρης Απατσίδης, Δημοτικός Σύμβουλος Εντεταλμένος σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Συκεών
«Κοινωνική Ενσωμάτωση και Υποστήριξη Μεταναστών. Η συμβολή των ΜΚΟ»
Στεφανία Πανταζή, Συντονίστρια Προγραμμάτων Θεσ/νίκης, Εκπρόσωπος ΜΚΟ PRAKSIS