3η Γενική Συνέλευση Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, 2 & 3 Δεκεμβρίου 2005

αναρτήθηκε σε: Παιδεία | 0

«Ελληνική Γλώσσα & Απόδημος Ελληνισμός» Άννα Χατζηπαναγιωτίδου, Καθηγήτρια Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ «Η Ελληνική Παιδεία στις Χώρες της Ευρώπης» Ανδριανή Ζαγκούτα, Συνεργάτης του Γραφείου Ειδικής Γραμματείας Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης    

2η Γενική Συνέλευση Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, 28 & 29 Νοεμβρίου 2003

αναρτήθηκε σε: Παιδεία | 0

«Η Ελληνική Παιδεία στις χώρες της Ευρώπης» Νικόλαος Λινάρδος, Εκπαιδευτικός – Συνεργάτης Ειδικής Γραμματείας Παιδείας Ομογενών & Διαπολιτισμικής Συνεργασίας