Διημερίδα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ντονιέτσκ της Ουκρανίας, «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ουκρανίας στην προοπτική της Ενωμένης Ευρώπης»

10 & 11 Νοεμβρίου 2006 «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ουκρανία» Εισηγητής: Χατλουπέι Γιούρι Γιούρεβιτς, Δήμαρχος Μαριούπολης, Ουκρανία «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα» Εισηγητής: Γιώργος Ιωακειμίδης, Δήμαρχος Αγίου Ιωάννη Ρέντη, εκπρόσωπος ΚΕΔΚΕ «Διαδημοτικές Συνεργασίες, Διαδημοτικές Επιχειρήσεις. Συνεργασία Αυτοδιοίκησης και Ιδιωτικού τομέα. … Συνεχίζεται

Φόρουμ Ανταλλαγής Απόψεων «Πολυπολιτισμική Κοινωνία & Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Κομοτηνή 22 Οκτωβρίου 2005 «Οι Αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ιταλία – Δραστηριότητες – Οικονομικοί Πόροι» Εισηγητής: Ελευθέριος Πρεζαλής, Δήμαρχος Camisano, Ιταλία «Τρόπος Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Σουηδία» Εισηγητής: Εμμανουήλ Μορφιαδάκης, Αντιδήμαρχος Malmo, Σουηδία  

Φόρουμ Ανταλλαγής Απόψεων «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ευρώπη»

  Ιωάννινα 10 Δεκεμβρίου 2004   «Δημόσιοι Υπάλληλοι της Τ.Α. – Οργάνωση και Λειτουργία» Εισηγητής: Γιάννης Γιαννικόπουλος, Δήμαρχος Garons, Γαλλία «Οι Αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ιταλία – Δραστηριότητες – Οικονομικοί Πόροι» Εισηγητής: Ελευθέριος Πρεζαλής, Δήμαρχος Camisano, Ιταλία «Ουγγαρία. Το χωριό … Συνεχίζεται