Αποτελέσματα Εκλογών Συντονιστικής Επιτροπής Δικτύου

αναρτήθηκε σε: Νέα μας | 0

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 28 Ιουνίου 2022, η πενθήμερη (24 -28/6) διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των μελών του Δικτύου, για την εκλογή της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα όπως αυτά εκδόθηκαν από το σύστημα ZEYΣ, που διατέθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ (GRNET), φορέας του Ελληνικού Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στη νέα Σ.Ε του Δικτύου θα συμμετέχουν:

Περιφέρεια Δυτικής Ευρώπης: Ψήφισαν 21. Έγκυρα 21. Λευκά: 0

Κοντορίνης Γεώργιος/Kontorinis Georgios (Σουηδία)  14,

Διακίδης Ισίδωρος/Diakides Isidoros (Ηνωμένο Βασίλειο) 8,

Κουρλός Ευτυχία/Kourlos Eftichia (Σουηδία)  7,

Ρεζάιι-Λιάκου Ελένης/Rezaii Liakou Eleni (Σουηδία) 7,

Βουλδούκης Ιωάννης/Vouldoukis Ioannis(Γαλλία) 5,

Σάββα Γιώργος/Savva George (Ηνωμένο Βασίλειο) 4

Εκλέγονται: Κοντορίνης Γεώργιος, Διακίδης Ισίδωρος, Κουρλός Ευτυχία, Ρεζάιι-Λιάκου Ελένη και Βουλδούκης Ιωάννης

Περιφέρεια Γερμανίας: Ψήφισαν 35. Έγκυρα 35. Λευκά: 0

Ζαχαράκη Ιωάννα/Zacharaki Ioanna 31,

Παπαδόπουλος Θωμάς/Papadopoulos Thomas 10,

Μπέλλου Ζαχαρούλα/Bellou Zacharoula 9,

Κυργιανέ-Εφραιμίδου Στέλλα/Kirgiane Efremidis Stella 7,

Βασιλειάδης Γεώργιος/Vassileiadis Georgios 4

Εκλέγονται: Ζαχαράκη Ιωάννα, Παπαδόπουλος Θωμάς, Μπέλλου Ζαχαρούλα και Κυργιανέ-Εφραιμίδου Στέλλα

Περιφέρεια Ανατολικής Ευρώπης: Ψήφισαν 5. Έγκυρα 5. Λευκά: 0

Ζαφείρης Σπύρος/Zafiris Spiros (Αλβανία) 3,

Ρουσκέτος Νικόλαος (Πολωνία) 3,

Παντέχης Χαράλαμπος (Αλβανία) 2

Εκλέγονται: Ζαφείρης Σπύρος, Ρουσκέτος Νικόλαος και Παντέχης Χαράλαμπος

Η Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου θα συγκροτηθεί σε σώμα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, στην πρώτη συνεδρίασή της, όπως προβλέπεται στον κανονισμό λειτουργίας του Δικτύου και με την συμμετοχή των τεσσάρων εκπροσώπων της ΚΕΔΕ. Στη συνεδρίαση θα συμμετάσχουν ως παρατηρητές ο εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Αυστραλίας, του Καναδά καθώς και οι τέσσερις  εκπρόσωποι της Περιφέρειας των χωρών της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης, που συμμετείχαν στην προηγούμενη Σ.Ε.

Αναλυτικά αποτελέσματα από το σύστημα ΖΕΥΣ