4η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Αιρετών Γυναικών Αυτοδιοίκησης «Αντιμετωπίζουμε την Κρίση – Στηρίζουμε τη Γυναίκα»

αναρτήθηκε σε: Ισότητα των δύο φύλων | 0

25 & 26 Σεπτεμβρίου 2009

«Πολιτικές Στήριξης της Γυναίκας στην Ευρώπη»
Στέλλα Κυριανέ-Εφραιμίδου, Δημοτική Σύμβουλος Weinheim, Γερμανία
«Πολιτικές Υποστήριξης της Γυναίκας σε επίπεδο Κράτους και σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Σουηδία»
Ελένη Λιάκου-Ρεζάϊι, Δημοτική Σύμβουλος Lund, Σουηδία