Συνέδριο με θέμα: «Κοινωνική Πολιτική & Τοπική Αυτοδιοίκηση» – Τιφλίδα

10 & 11 Ιοινίου 2010