Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές διαδικασίες για την 6η Γενική Συνέλευση και την εκλογή της νέας Συντονιστικής επιτροπής του Δικτύου

αναρτήθηκε σε: Νέα μας | 0

Με την αποστολή του Σχεδίου Δράσης του Δικτύου για την τριετία 2018 -2021 στα  μέλη του, για να διατυπώσουν πιθανές προτάσεις και την επικύρωση του καταλόγου των μελών του Δικτύου, ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές διαδικασίες, για την 6η Γενική Συνέλευση, που θα ολοκληρωθούν με την εκλογή της νέας Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου στις αρχές του Ιουνίου.

Στην συνέχεια θα σταλούν στα μέλη του Δικτύου για έγκριση ηλεκτρονικά, οι απαιτούμενες τροποποιήσεις του κανονισμού λειτουργίας, ο Απολογισμός Δράσεων 2015 -2018 της Συντονιστικής Επιτροπής, το σχέδιο του Προγράμματος Δράσης 2018 – 2021 του Δικτύου και οι πιθανές προτάσεις που θα κατατεθούν από τα μέλη.

Η ψήφος σε αυτή τη φάση των ηλεκτρονικών διαδικασιών, είναι ονομαστική, με βάση τη δηλωμένη προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε μέλους.