Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας με θέμα «Thessaloniki 1915-1918/A city at war, a city in transformation»

αναρτήθηκε σε: Νέα μας | 0

Στις 8.3.2017, πραγματοποιήθηκαν στο Πολεμικό Μουσείο της Σουηδίας (Armemuseum) τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας με θέμα «Thessaloniki 1915-1918/A city at war, a city in transformation».

Η έκθεση εντάσσεται στο πλαίσιο φωτογραφικής έκθεσης, η οποία ξεκίνησε με πρωτοβουλία του εν λόγω Μουσείου, το 2014, με τίτλο «Εικόνες από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο – μια σειρά εκθέσεων», στην οποία συμμετέχουν χώρες που είχαν λάβει μέρος στον πόλεμο. Θα διαρκέσει έως τις 28.5 τ. έ., ενώ αποτελεί συνδιοργάνωση του Πολεμικού Μουσείου της Σουηδίας, του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου της Ελλάδας και του Κέντρου Ιστορίας της Θεσσαλονίκης.

Den 8:e mars 2017 agde rum pa Sveriges Armemuseum invigningen av fotoutstallningen «Thessaloniki 1915-1918 / En stad i krig – en stad i forandring».

Utstallningen ingar i Armemuseets serie «Bilder fran forsta varldskriget – en serie utstallningar» fran lander som deltog i kriget. Utstallningen som kommer att paga fr.o.m. den 28:e maj 2017 har producerats av Armemuseet i samarbete med National Historical Museum of Greece och Thessaloniki History Center.